To będzie przełomowy rok!

Cały czas prężnie działamy i nie zwalniamy kroku! Najlepsze zdecydowanie jeszcze przed nami!
2022-03-11

Zachęcamy Was do bieżącego śledzenia jakie zmiany u nas zachodzą. Cały czas prężnie działamy i nie zwalniamy kroku.
Najlepsze zdecydowanie jeszcze przed nami. Zachęcamy do czytania przy porannej kawce:) Miłego dnia:)

Wersja 2.1.35a

 • NEW Dodano możliwość ustawienia innego adresu w polu ReplyTo dla wysyłanych faktur i wezwań związanych z płatnościami.
 • NEW Przy wystawianiu faktury jeśli wybrano stawkę 0% automatycznie dodaje uwagę: Art. 83 ust. 1 pkt 23 Ustawy o podatku od towarów i usług.
 • NEW Dodano możliwość eksportu listy dokumentów sprzedaży do XLS.
 • NEW Na liście zleceń widoczny numer spedycji jeśli to zlecenie spedycyjne.

Wersja 2.1.34

 • NEW Dodano dodatkowe uprawnienie - wystawianie faktur za inne osoby.
 • NEW Jeśli użyto załącznik zlecenia np. do wysłanego maila to nie można go usunąć.
 • NEW Jeśli w zleceniu spedycyjnym jest podpięta nota to jest widoczna w szczegółach zlec.
 • NEW Rozszerzono raport spedytora XLS o dodatkowe kolumny związane z fakturą i płatnością.
 • NEW Dodano możliwość wpisania nazwy firmy do danych korespondencyjnych.

Wersja 2.1.33

 • NEW Dodano dostosowanie wydruku faktury PL do koperty z okienkiem DL 110x220.
 • NEW Dodano rodzaj sortowania po dacie w Zestawienia PDF - Zakup.
 • NEW Dodano możliwość wpisania kraju w danych do korespondencji kontrahenta.

Wersja 2.1.32

 • NEW Na ekranch sprzedaży, zakupów, płatności wyświetlany jest teraz rzeczywisty termin płatności (wcześniej tylko ekran płatności).
 • NEW Na ekranie zleceń spedycyjnych widoczny numer przyjętej faktury oraz czy opłacona (zielona, czerwona).
 • NEW Jeśli kurs waluty nie istnieje dla wybranej daty to stosowne info na ekranie.
facebook
f